Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Stiftelsen

Birgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning bildades 1995 med ändamål att i Sverige och utomlands främja avancerad vetenskaplig
svensk forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap samt dessa ämnens hjälpvetenskaper. På hösten varje år utdelas stipendier efter ansökan.

Stiftelsen som är privatägd, har sitt säte utomlands och har i Sverige ett vetenskapligt råd bestående av fem ämnesexperter från olika delar av landet.
Detta råd sammanträder en gång per år och utser stipendiater på grundval av ansökningar som inlämnats till stiftelsens kansli.
Stiftelsens styrelse beslutar om disponibel stipendiesumma varje år.

 

Det vetenskapliga rådet består av följande professorer: 

Kurt Villads Jensen, historia, Stockholm
Nils-Eric Sahlin, filosofi, Lund
Mats Roslund, historisk arkeologi, Lund
Mats Jansson, litteratur, Göteborg